Slim And Compact Size Relays K706 Series

Thông tin cơ bản

• 6VDC, 12VDC, 24VDC, 48VDC, 110VDC, 24VAC
110VAC, 230VAC
• Nút kiểm tra màu khác nhau của AC, DC
• Cấu trúc bật / tắt công tắc
• LED Indicator