Waterlevel Switch , Electrode Holder

Thông tin cơ bản

• Cấu hình sản phẩm khác nhau theo cách sử dụng và hoạt động
• 2 cực, 3 cực , Độ nhạy cao, Phát hiện rò rỉ