CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng:

  • Các thông tin thu thập sẽ giúp chúng tôi:
  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm.
  • Giải đáp thắc mắc khách hàng.
  • Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng khi sử dụng sản phẩm
  1. Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng:

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Công ty. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.
  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy chủ của Minh Quang Tek.
  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Kỹ Thuật Minh Quang Địa chỉ: Số 27/169 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội Hotline: 0974.122.669 Email: info@minhquangtek.com
  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã mua tại Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Kỹ Thuật Minh Quang. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Kỹ Thuật Minh Quang có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Đầu Tư Kỹ Thuật Minh Quang cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.