Bộ điều khiển nhiệt độ KT

 • Thông tin cơ bản

  • Điều khiển bật / tắt, điều khiển PID
  • Đa đầu vào, đa đầu ra
  • Màn hình lớn với khả năng hiển thị tốt
  • Cặp nhiệt điện, RTD, tuyến tính. Người dùng trực tiếp thiết lập các tín hiệu đầu vào khác nhau.
  • Đầu ra rơle 1 điểm, đầu ra SSR 1 điểm, đầu ra báo động 2 điểm. sử dụng một loạt các tín hiệu đầu ra.
  • Chẳng hạn như chức năng Dừng, thiết lập lại tham số, chức năng phụ trợ, chức năng khóa phím.
  • Bù giá trị nhiệt độ dòng điện (PV)
  • Tỷ lệ ánh sáng đầu ra thuận tiện cho người dùng.
  • Tốc độ và độ chính xác tăng theo phương pháp đầu ra SSR của loại 3
  • Cho phép nhiều đầu ra phụ trợ phù hợp với môi trường bằng cách chọn đầu ra cảnh báo đa dạng.