Surge Protectors Device KSD

• Được thiết kế để cải thiện sự an toàn của người dùng
• Tiện lợi tuyệt vời trong xây dựng và sử dụng hàng ngày
• Dòng điện công suất lớn
• Sử dụng một đầu nối tín hiệu dành riêng cho giám sát bên ngoài