Heavy Duty Relay 30A HR723 Series

Thông tin cơ bản

• 24VDC, 110VAC, 220VAC
• 2A, 2C, 1C Contact