Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/cp446383/public_html/minhquangtek.com/wp-content/plugins/jet-menu-master/cherry-framework/setup.php on line 14
 General Purpose Relay - Công ty TNHH SXTM & ĐTKT Minh Quang

General Purpose Relay

Thông tin cơ bản

• Cấu hình sản phẩm đa dạng cho mục đích lắp đặt
• Ổ cắm rơle 5A dòng KMY
• Ổ cắm rơle 10A dòng KLY
• Ổ cắm rơle 10A tròn
• Cho ổ cắm nền