Safety Cover Terminal Block C Type

• Nắp tháo rời
• Ngắt kết nối khi có nhiều kết nối khi cần
• 10A đến 600A
• Cố định, lắp ráp an toàn bao gồm tích hợp khối thiết bị đầu cuối