Ø22, Ø25 Compatible Control Switches

Thông tin cơ bản

Tương thích với Ø22, Ø25
Vận hành chống nước theo tiêu chuẩn IP65
Dễ dàng lắp ráp khối tiếp xúc
Tiêu chuẩn phê duyệt : IEC60947-5-1, IEC60947-5-5