Ø16, Ø19, Ø22, Ø25, Ø30 Metal Waterproof Control Switch

Thông tin cơ bản

• Flush Head, Extended, Dome, Power Marking Type

• 24VDC, 220VAC

• High Brightness LED