Miniature Circuit Breaker KMCB Series

Bộ ngắt mạch thu nhỏ KMCB Series
• Nắp bảo vệ đầu cuối có thể được gắn
• Tăng cường sức đề kháng của sốc rung và công suất kẹp bằng SEMS SCREW (Spring washer) trong khối thiết bị đầu cuối.
• Nắp đầu nối dây được mở có thể xử lý nhanh hơn và dễ dàng hơn, Y-terminal,
và các thiết bị đầu cuối kiểu O có sẵn.