For Industrial Machinery HRF-HD, H, MD Series

Thông tin cơ bản

• Đúc bằng khuôn nhôm
• Dùng trong y tế, hộ gia đình

 

Category: