Enclosed Power Switch

Hệ thống các sản phẩm

• Nắp an toàn, màu sắc đa dạng
• Có móc khóa
• Chỉ số hoạt động đèn LED