Dây nhựa Cais Security Seals Tie

Material : Nylon 66 94V-2 được chứng nhận bởi UL
(Kiểm soát axit và không dễ lão hóa)
Use : No blank tag at the entrace of cable tie, then write down the marker on the tag.