Chổi đánh bóng bề mặt MCB.30

    Specification:

    • Tổng chiều dài: 5cm
    • Độ dài phần đầu: 1cm
    • Phần lông chổi: Lông thú
    • Phần cán chổi: hợp kim chống gỉ