Bộ điều khiển nhiệt độ KTC, KTS

Thông tin cơ bản

• Hoạt động không được cấp điện
• Cài đặt dễ dàng với la bàn
• Cảm biến nhiệt độ tích hợp