Bộ điều khiển nhiệt độ KHC

Đèn tín hiệu
• Thiết kế lắp đặt bề mặt và đường ray
• Thiết bị đã được chỉnh màu để thuận tiện cho người dùng