Yaskawa Motoman MPL 100

Thông số của robot Robot Specifications
Số trục điều khiển-Axes: 4
Khả năng mang tải -Payload: 100.00kg
Tầm với chiều cao-H-Reach: 2150.00mm
Sai số lặp lại-Repeatability: ±0.5000mm
Khối lượng robot-Robot Mass: 950 kg
Kết cấu robot-Structure: Articulated
Kiểu lắp đặt-Mounting: Lắp trên sàn- Floor
Thông số về tốc độ – Robot Motion Speed
Trục J1 140 °/s (2,44 rad/s)
Trục J2 136 °/s (2,37 rad/s)
Trục J3 136 °/s (2,37 rad/s)
Trục J4 305 °/s (5,35 rad/s)
Thông số về góc quay -Robot Motion Range
Trục  J1 ±180°
Trục  J2 +90° – 45°
Trục  J3 +15.5° – 120°
Trục  J4 ±360°