Safety Cover Terminal Block H Type

Thông tin cơ bản

• Nắp loại khớp nối
• 60A, 100A, 150A, 200A