Showing all 5 results

Micro Vu cung cấp các loại máy đo lường quang học 3D thông minh có với độ chi tiết và chính xác đặc biệt cao như Vertex, Excel … và phần mềm sử dụng hỗ trợ Inspec với nhiều tính năng đo xuất sắc !