Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/cp446383/public_html/minhquangtek.com/wp-content/plugins/jet-menu-master/cherry-framework/setup.php on line 14
 Lưu trữ Preeflow by ViscoTec - Công ty TNHH SXTM & ĐTKT Minh Quang

Showing all 11 results

Công nghệ định lượng công nghệ cao của ViscoTec
Nhãn hiệu preeflow có nghĩa là việc định lượng chính xác khối lượng chất lỏng ở số lượng nhỏ và nhỏ nhất. Dựa trên hơn 20 năm kinh nghiệm về định lượng gần như toàn bộ các loại chất lỏng, “preeflow” được thành lập năm 2008 – và cùng với khả năng định lượng vi phân hoàn hảo. Sản phẩm preeflow được tích hợp trong các ứng dụng định lượng trên toàn thế giới.

Bơm định lượng ViscoTec

2K Speed Control plug’n’mix

Bơm định lượng ViscoTec

eco-CONTROL EC200-B

Bơm định lượng ViscoTec

eco-CONTROL EC200-DUO

Bơm định lượng ViscoTec

eco-CONTROL EC200-K

Bơm định lượng ViscoTec

eco-DUO450

Bơm định lượng ViscoTec

eco-DUO600

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN300

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN450

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN600

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN700 3D

Bơm định lượng ViscoTec

Speed Control Plug’n’Dose