Warning Light & Siren

• Có thể sạc lại: Sau khi sạc, pin có thể giữ trong năm giờ. Ngoài ra, nam châm gắn cho phép tự do định vị sản phẩm.

• Sê-ri SWD-520/251: Với rãnh polyethylene với các sọc hai chiều đặc biệt, sản phẩm có ánh sáng nhưng đồng thời bền với các tác động. Các sọc kép lục giác có thể được xác định từ lâu hơn khoảng cách, và sự phân tán của ánh sáng là xuất sắc.

Categories: ,