Rotary Cam Switch

Thông tin cơ bản

• 10A
• Có thể lựa chọn tay cầm khác nhau
• Biển kí hiệu có thể được dán tem
• Tiêu chuẩn châu Âu