Ø22 Safety Emergency Switch K Series

Thông tin cơ bản

• Chế độ hoạt động mở trực tiếp (IC E60947-5-1, IEC 60947-5-5)
Đây là một cấu trúc hoạt động mở trực tiếp có thể buộc ngắt mạch khi tiếp xúc NC được kết nối.

• Chế độ hoạt động kích hoạt
Chế độ hoạt động kích hoạt có thể ngăn chặn hoạt động trục trặc từ hoạt động ngoài ý muốn.

• Thanh chắn bảo vệ theo Tiêu chuẩn Chứng nhận An toàn
Thiết kế đính kèm thanh chắn bảo vệ nằm trong chứng nhận an toàn (S2-E-4-2009).

• Công tắc EMO / EMS