Máy cưa dây cắt kim cương Well 7243

Các ứng dụng của máy cưa dây cắt kim cương

  • Kim loại học
  • Địa chất
  • Khảo cổ học và sinh vật học
  • Tội phạm học và Pháp y
  • Sinh học
  • Bệnh lý học
  • Mô học
  • Giải phẫu và nha khoa