Dây nhựa Cais Tree Cable Tie

Chất liệu và thông số kỹ thuật
Chất liệu: Poluamide 6.6 ổn định nhiệt (PA66HS)
Chứng nhận CSA: Không
Tính dễ cháy: UL94 V2
Nhiệt độ hoạt động: -40 ° C đến 105 ° C
không liên tục 145 ° c (trong 500 giờ)