Connector terminal

Thông tin cơ bản

• Trao đổi lượng lớn tín hiệu
• Kết nối bu lông và giắc cắm

 

Categories: ,