Rơle (relay) là một chuyển mạch hoạt động bằng điện. Dòng điện chạy qua cuộn dây của rơle tạo ra một từ trường hút lõi sắt non làm thay đổi công tắc chuyển mạch. Dòng điện qua cuộn dây có thể được bật hoặc tắt vì thế rơle có hai vị trí chuyển mạch qua lại.

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Rơ le và đế cắm

General Purpose Relay

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Rơ le và đế cắm

Heavy Duty Relay 30A 730 Series

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Rơ le và đế cắm

Heavy Duty Relay 30A HR723 Series

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Rơ le và đế cắm

Interface(PCB) Relay

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Rơ le và đế cắm

Magnetic Contactor KMC Series

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]