Showing all 11 results

Nút nhấn là một loại công tắc đơn giản điều khiển hoạt động của máy hoặc một số loại quá trình được làm từ nhựa hoặc kim loại.

Màu sắc của nút nhấn dùng để biểu thị cho mục đích của chúng. Chúng được sử dụng cho các thiết bị trong nhà, văn phòng, khu công nghiệp, nhà máy,….

 

 

Nút nhấn công nghiệp

Enclosed Power Switch

Nút nhấn công nghiệp

For Medical HRF-M Series

Nút nhấn công nghiệp

KAF, HRF-HD8 Series

Nút nhấn công nghiệp

Power Push Botton

Nút nhấn công nghiệp

Rotary Cam Switch

Nút nhấn công nghiệp

Rotary Switch Disconnector

Nút nhấn công nghiệp

V, VAP13, VAP18 Series

Nút nhấn công nghiệp

Z15G Series