Minh Quang Tek hiện đang là đại diện tại Việt Nam của tấm lọc không khí Virus Keeper trending 2018 tại Hàn Quốc và là đại diện duy nhất tại Việt Nam của Cais Electronic Hàn Quốc – chuyên linh kiện, phụ kiện điện công nghiệp

[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
[yith_wcwl_add_to_wishlist]