Công nghệ định lượng công nghệ cao của ViscoTec
Nhãn hiệu preeflow có nghĩa là việc định lượng chính xác khối lượng chất lỏng ở số lượng nhỏ và nhỏ nhất. Dựa trên hơn 20 năm kinh nghiệm về định lượng gần như toàn bộ các loại chất lỏng, “preeflow” được thành lập năm 2008 – và cùng với khả năng định lượng vi phân hoàn hảo. Sản phẩm preeflow được tích hợp trong các ứng dụng định lượng trên toàn thế giới.

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

2K Speed Control plug’n’mix

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-CONTROL EC200-B

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-CONTROL EC200-DUO

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-CONTROL EC200-K

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-DUO450

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-DUO600

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN300

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN450

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN600

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN700 3D

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

Speed Control Plug’n’Dose