ViscoTec cung cấp các loại ống bơm định lượng, bình chứa… được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp, y tế, thực phẩm

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

2K Speed Control plug’n’mix

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-CONTROL EC200-B

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-CONTROL EC200-DUO

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-CONTROL EC200-K

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-DUO450

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-DUO600

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN300

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN450

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN600

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

eco-PEN700 3D

[yith_wcwl_add_to_wishlist]

Bơm định lượng ViscoTec

Speed Control Plug’n’Dose